Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà trang web Madeinsaigon.vn thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của bạn thông qua trang web Madeinsaigon.vn. Khi sử dụng website Madeinsaigon.vn, bạn thừa nhận rằng bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Chính sách bảo mật của trang web Madeinsaigon.vn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà Madeinsaigon.vn thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

1. Madeinsaigon.vn tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho website Madeinsaigon.vn. Madeinsaigon.vn cam kết sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp tích hợp để các thông tin mà bạn cung cấp cho Madeinsaigon.vn trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Madeinsaigon.vn không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của Madeinsaigon.vn, Madeinsaigon.vn sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kì hình thức nào đối với bất kì khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

2. Madeinsaigon.vn có thể thu thập thông tin về bạn và máy tính của bạn bao gồm chi tiết: IP, thông tin cá nhân mà bạn chủ động cung cấp cho Madeinsaigon.vn hoặc thông tin mà Madeinsaigon.vn có được do bạn trả lời email được gửi từ Madeinsaigon.vn. Madeinsaigon.vn sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng website Madeinsaigon.vn theo cách hiệu quả nhất và đảm bảo rằng bạn nhận được thông tin liên quan, dịch vụ hỗ trợ nếu được yêu cầu và thông báo về những thay đổi đối với dịch vụ của Madeinsaigon.vn. Vì mục đích làm rõ, Madeinsaigon.vn sẽ không thu thập các thông tin về thẻ tín dụng, số chứng minh thư nhân dân, số hộ chiếu hoặc các thông tin khác mà bạn chủ động cung cấp cho Madeinsaigon.vn.

3. Madeinsaigon.vn có thể cung cấp các thông tin các nhân thu thập từ bạn cho bên thứ ba có liên quan trong quá trình Madeinsaigon.vn thực hiện khai thác, nâng cấp, cải tạo, bổ sung các chức năng của website, nhằm đảm bảo bạn có thể sử dụng website và tương tác với Madeinsaigon.vn một cách có hiệu quả nhất. Madeinsaigon.vn sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng bất kì bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin của bạn sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này. Ngoài ra, Madeinsaigon.vn có thể phải cung cấp các thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vì các mục đích an toàn an ninh và các mục đích khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.

4. Madeinsaigon.vn có sử dụng Cookies, một công nghệ lưu trữ thông tin như nhật ký sử dụng trên máy tính của người truy cập nhằm tạo điều kiện sử dụng các trang web tiện lợi hơn. Cookies sẽ lưu lại trạng thái trong lần truy cập cuối cùng của bạn tại máy tính truy cập nhằm mục đích trả lại trạng thái này cho bạn khi truy cập lần sau. Tuy nhiên, bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt Internet, bạn có thể tắt cookies hoặc cài đặt cookies sao cho một cảnh báo sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính trước khi cookies được cấp.

5. Madeinsaigon.vn có thể cung cấp cho bạn tùy chọn chia sẻ một số thông tin xã hội với các trang web mạng xã hội như Facebook, Twitter. Nếu bạn chia sẻ, thông tin mà bạn tiết lộ có thể được sử dụng bởi các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba này - vui lòng đọc các chính sách quyền riêng tư của họ để biết thêm thông tin.

6. Chính sách quyền riêng tư sẽ không áp dụng cho các trang web khác được liên kết từ website này. Để biết thông tin về cách xử lý các thông tin cá nhân trên những trang web được mở ra từ liên kết với Website này, vui lòng tham khảo chính sách thông tin cá nhân của các trang web đó.

7. Madeinsaigon.vn không muốn gửi email không mong muốn, do vậy bạn có thể chọn không nhận bằng cách "hủy đăng ký" trong bất kỳ email nào mà bạn nhận được từ Madeinsaigon.vn.

8. Madeinsaigon.vn có quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật này tại bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết. Bản Chính sách bảo mật cập nhật sẽ được công bố trên website của Madeinsaigon.vn mà không cần thông báo trước qua email hoặc các phương tiện thông tin khác.